รายละเอียดราคา

เรือ Speed boat 2 เครื่องยนต์ เดินทางได้ 1-20 ท่าน ราคา 13,500.- บาท

เรือ Speed boat 3 เครื่องยนต์ เดินทางได้ 1-35 ท่าน ราคา 20,000.- บาท

รายละเอียดโปรแกรม

08.30 น. : ถึงจุดเช็คอินน เช็ครายชื่อ รับฟังข้อมูล การเดินทางจากทัวร์ไกด์

: ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่กาฮังบีช (เกาะเฮ) โดยสปีดโบ๊ท

: เดินทางถึงกาฮังบีช ทัวร์ไกด์น่าลูกค้า ทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟัง ข้อมูลลิ่งอําานวยความสะดวก บริการต่าง ๆ ณ กาฮังบีช ที่“กาฮังบีช” มีกีฬาทางนํ้าคอยให้บริการ ลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท, พาราเชลลิ่ง, ไดรฟ์วิ่ง, คายัคใส, แพดเดิ้ลบอร์ด หรือ แพดเดิ้ลบอร์ดใส (มีค่าบริการเพิ่มเติม) · รับประทานอาหารกลางวัน ณ “ห้องอาหารกาฮัง : น่าท่านล่องเรือเพื่อไปยังจุดตํานํ้าชมปะการัง และปลาสวยงามบริเวณหลังเกาะเฮ

15.30 น. : เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ําทะเล

โปรแกรมรวม

  • เรือ Speed boat ไปกลับแบบส่วนตัว
  • หน้ากากดำน้ำ ชูชีพ
  • น้ำดื่ม ผลไม้
  • เก้าอี้ชายหาดที่กาฮังบีช
  • ผ้าเย็น
  • ประกันคุ้มครองตลอดการเดินทาง

โปรแกรมไม่รวม

  • รถรับส่ง
  • อาหาร
  • ไกด์

สอบถามเพิ่มเติม :

Line official : @sunnyseatour https://lin.ee/VC09NzS

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(TAT): 34/02498

เลือกซื้อโปรแกรมนี้แบบ Join Trip