Sale 48%

ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ เกาะราชาและชมพระอาทิตย์ตกดิน

1,499.00 ฿

ทัวร์ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ เกาะราชาและชมพระอาทิตย์ตกดิน  นอกจากเพื่อนจะได้พักผ่อนที่เกาะเฮแล้ว ยังได้เดินทางไปดำน้ำชมความสวยงามของปะการังและปลาสวยงามหลายชนิด ที่มีความสวยงามไม่แพ้สิมิลันเลย พร้อมสัมผัสบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน ระหว่างเดินทางกลับ

คุ้มสุดๆ 1 โปรแกรม ได้ถึง 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง‌โปรแกรม‌ 

ยอร์ช‌คา‌ตา‌มา‌รัน‌ ‌เกาะ‌เฮ‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ ‌+‌ ‌เกาะ‌ราชา‌ พร้อมสัมผัสบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดิน ระหว่างเดินทางกลับ

08.30‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌ถึง‌จุด‌เช็ค‌อิน‌ออฟฟิศ‌นิกร‌มา‌รีน‌ ‌เช็ค‌ราย‌ชื่อ‌และ‌รับ‌ฟัง‌ข้อมูล‌การ‌เดิน‌ทาง‌จาก‌ทัวร์‌ไกด์‌ 
09.00‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌ล่อง‌เรือ‌เซล‌ลิ่ง‌ยอร์ช‌ ‌คา‌ตา‌มา‌รัน‌ ‌ออก‌เดิน‌ทาง‌จาก‌ท่า‌เทียบ‌เรือ‌อ่าว‌ฉลอง‌ ‌สู่‌เกาะ‌เฮ‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ 
 ‌                  ทัวร์‌ไกด์‌นำ‌ลูกค้า‌ทุก‌ท่าน‌พัก‌ผ่อน‌บริเวณ‌ชายหาด‌ ‌และ‌รับ‌ฟัง‌ข้อมูล‌สิ่ง‌อำนวย‌ความ‌สะดวก‌ 
 ‌                  บริการ‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌ณ‌ ‌กาฮัง‌บีช‌ 
 ‌                :‌ ‌“‌เกาะ‌เฮ‌”‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ ‌มี‌กีฬา‌ทาง‌น้ำ‌คอย‌ให้‌บริการ‌ลูกค้า‌ทุก‌ท่าน‌ ‌อาทิ‌เช่น‌ ‌บา‌นา‌น่า‌โบ๊ท‌,‌ 
 ‌                  พารา‌เซล‌ลิ่ง‌,‌ ‌ไดรฟ์‌วิ่ง‌,‌ ‌คายั‌คใส่‌,‌ ‌แพดเดิ้‌ลบ‌อร์ด‌ ‌หรือ‌ ‌แพดเดิ้‌ลบ‌อร์ด‌ใส‌ 
 ‌                  [‌มี‌ค่า‌บริการ‌เพิ่ม‌เติม‌]‌ 
11.30‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌รับ‌ประทาน‌อาหาร‌กลาง‌วัน‌ ‌ณ‌ ‌“‌ห้อง‌อาหาร‌กาฮัง‌”‌ 
12.30‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌ออก‌เดิน‌ทาง‌จาก‌เกาะ‌เฮ‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ ‌ล่อง‌เรือ‌ไป‌ยัง‌เกาะ‌ราชา‌ใหญ่‌ 
 ‌               :‌ ‌ถึง‌เกาะ‌ราชา‌ใหญ่‌ ‌นำ‌ลูกค้า‌ทุก‌ท่าน‌เล่น‌น้ำ‌ ‌ดำ‌น้ำ‌ ‌ชม‌ประ‌กา‌รัง‌ที่‌อ่าว‌คอน‌แค‌ ‌และ‌อ่าว‌สยาม‌ 
 ‌                 สัมผัส‌ความ‌สวยงาม‌ของ‌แนว‌ปะการัง‌ ‌น้ำ‌ตื้น‌และ‌ปลา‌สวยงาม‌หลาก‌หลาย‌สีสัน‌ 
16.00‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌ออก‌เดิน‌ทาง‌จาก‌เกาะ‌ราชา‌ ‌ระหว่าง‌ทาง‌พา‌ทุก‌ท่าน‌ตก‌ปลา‌ ‌และ‌สัมผัส‌บรรยากาศ‌ 
 ‌                  ความ‌สวยงาม‌ของ‌พระอาทิตย์‌ตก‌ระหว่าง‌เดิน‌ทาง‌กลับ‌ท่าเรือ‌อ่าว‌ฉลอง‌ 
18.30‌ ‌น‌.‌ ‌:‌ ‌เดิน‌ทาง‌ถึง‌ท่า‌เทียบ‌เรือ‌อ่่่าว‌ฉลอง‌โดย‌สวัสดิภาพ‌ 
 

หมายเหตุ‌ 

โปรแกรม‌ทัวร์‌สามารถ‌เปลี่ยนแปลง‌ได้‌ตาม‌ความ‌เหมาะ‌สม‌ ‌ทั้งนี้‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌สภาพ‌อากาศ‌และ‌ระดับ‌น้ำ‌ทะเล‌ 
 

รายการ‌รวม‌ 

รถ‌รับ‌-‌ส่ง‌ 
ทัวร์‌ไกด์‌ 
เก้าอี้‌ชายหาด‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ 
อาหาร‌กลาง‌วัน‌ ‌(‌กาฮัง‌บีช‌)‌ 
เสื้อ‌ชูชีพ‌ 
หน้ากาก‌ดำ‌น้ำ‌ 
ผ้า‌เย็น‌ 
เครื่อง‌ดื่ม‌ ‌-‌ ‌ผล‌ไม้‌ ‌(‌บริการ‌บน‌เรือ‌)‌ 
ขนม‌ทาน‌เล่น‌ ‌(‌บริการ‌บน‌เรือ‌)‌ 
ตก‌ปลา‌แฮนด์‌ไลน์‌ 
ประกัน‌อุบัติเหตุ‌