Sale 13%

ทัวร์เกาะราชาน้อย ราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน เรือ Speedboat catamaran 2 ชั้น

1,750.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางโปรแกรม

ทัวร์เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ ดูโลมาเกาะไม้ท่อน เรือ Speedboat กับ speed catamaran 2 ชั้น

 

08.30 น. พบกันที่ ท่าเรือ เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ตีนกบผ้าเช็ดตัว และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)

09.00 น. เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงา ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชาน้อย โดยเรือ speed catamaran 2 ชั้น

10.00 น. เดินทางถึงเกาะราชาน้อย นำทุกท่านลงยัง หาดโจรสลัด(pirates beach) ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวและทะเลแหวกหนึ่งเดียวของ ภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาด ขึ้นจุดชมวิว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะหรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์

11.00 น. ออกจากหาดโจรสลัดไปยัง อ่าวกล้วย(Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด

12.00 น. ออกจากเกาะราชาน้อย มุ่งหน้าสู่  เกาะราชาใหญ่ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด

14.00 น. นำทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ เกาะราชาใหญ่

15.00 น. ออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน เพื่อชมฝูงโลมาที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ เกาะไม้ท่อน (ถ้าโชคดี เหล่าโลมาจะมาว่ายน้ำข้างเรืออย่างใกล้ชิด)

16.00 น. นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

16.30 น. เดิน ทางถึงท่าเรือแหลมหงา  และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เพิ่มรถรับส่ง ภูเก็ต (ในโซน) ท่านละ 100 บาท

 

สิ่งที่รวมให้ :

  • เรือไป-กลับ
  • อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ขนม และผลไม้
  • มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
  • เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR
  • ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท
  • หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ
  • ตีนกบ  และ ผ้าเช็ดตัว

สิ่งที่ต้องนำมา : ครีมกันแดดแบบ Reef Save , หมวก, แว่นตากันแดด, กล้องถ่ายรูป, เงินสดติดตัวเล็กน้อย, กระเป๋ากันน้ำ