ทัวร์ราชาน้อย ราชาใหญ่ ดูโลมาเกาะไม้ท่อน

คำอธิบาย

ตารางโปรแกรม

ทัวร์ราชาน้อย ราชาใหญ่ ดูโลมาเกาะไม้ท่อน กับ Sea star

 

08.30 พบกันที่ออฟฟิศซีสตาร์ เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)

09.00 เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงา (A.A Marina) เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชาน้อย โดยเรือ speed catamaran

10.00 เดินทางถึงเกาะราชาน้อย นำทุกท่านลงยังหาดโจรสลัด(pirates beach) ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวและทะเลแหวกหนึ่งเดียวของภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาดหรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์

11.00 ออกจากหาดโจรสลัดไปยังอ่าวกล้วย (Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด

12.00 ออกจากเกาะราชาน้อย มุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ่

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด

14.00 นำทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ เกาะราชาใหญ่

15.00 ออกจากเกาะราชาใหญ่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน เพื่อชมฝูงปลาโลมาที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเกาะไม้ท่อน(บางวันอาจไม่เจอ)

16.00 นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

16.30 เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือแหลมหงา (A.A Marina) และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

สนใจโปรแกรม จองง่ายๆกับซันนี่ผ่านทาง:

Line Official: @sunnysales